ESG

Enviroment, Social & Governance

ARTEX

Verantwoorde producten

Artex maakt producten voor thuis waar mensen dagelijks van kunnen genieten, die veilig zijn en bovenal met aandacht voor mens en omgeving tot stand zijn gekomen. Deze producten hebben niet alleen een kleinere ecologische voetafdruk, maar verminderen ook het energieverbruik van zowel verwarmings- als koelsystemen in de ruimtes waar ze hangen. Bij de ontwikkeling van onze stoffen kijken we kritisch naar de wijze waarop wij dit zelf doen, maar ook naar de omgevings- en sociale aspecten van partijen waar wij mee samenwerken; van grondstof tot het eindgebruik.

Vanuit Hunter Douglas is een Enviroment, Social & Governance (ESG-) strategie ontwikkeld die ons in staat stelt om ook in de toekomst mooie en duurzame producten te blijven ontwikkelen.

De ESG-strategie van Hunter Douglas definieert 7 strategische ambities, waarvan er 4 betrekking hebben op uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu:

Actie tegen klimaatverandering

  1. De koolstofvoetafdruk van Hunter Douglas verminderen
  2. De netto CO2-besparingen tijdens de levenscyclus van onze producten verhogen

Hulpbronnen en circulaire economie

  1. Afval in ons productieproces verminderen
  2. Meer gerecycled materiaal en recyclebaarheid aan het einde van de levenscyclus

Verantwoord ondernemen

  1. Naleving in de toeleveringsketen
  2. Diversiteit en inclusie op de werkvloer
  3. Streven naar nul ongevallen

De keuzes die we bij Artex maken in het ontwerp van onze producten en de materialen die we hiervoor gebruiken, maar ook de partners waar we mee samenwerken, zijn cruciaal om deze ambities waar te maken. Om de acties specifieker te maken voor de diverse productlijnen bij Artex, zijn er concrete stappenplannen opgesteld. Deze geven in detail aan hoe we werken aan onder andere het gebruik van gerecycled materiaal en het vergroten van de recyclebaarheid, herbruikbaarheid en repareerbaarheid door de producten zo te ontwerpen dat ze in lijn zijn met deze ambities.