MVO

People Planet Profit.

 
 

People

De mens centraal

 
 

Planet

Onze planeet centraal.

 
 

Profit

Winst is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf.

1
1

ARTEX

Duurzame ontwikkeling.

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.

Artex hanteert de drie P’s als communicatierichtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd de p van profit veranderd in prosperity (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

People

Mens centraal. Medewerkers, consumenten vanuit een bredere scoop: de Samenleving. Bij People komen de volgende issues aan de orde.

Planet

Met Planet bedoelen we alle milieu gerelateerde issues. Wat hebben de producten en processen voor invloed op het milieu maar vooral, wat doen we eraan om te zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is.

Profit

De 3e P, de Profit of ook wel winst genoemd, is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. het kan ook om de verbetering van kennis of kwaliteit zijn bijvoorbeeld. Of de reputatie en de marktpositionering is veranderd. Als de winst maar voor langere termijn is kun je het duurzaam noemen.

People

– Arbeidsrechten en omstandigheden
– Veiligheid
– Maatschappelijke betrokkenheid
– Discriminatie

Planet

– Cradle to Cradle
– CO2 compensatie
– Recycling
– Afval en hergebruik
– Duurzame producten en diensten

Profit

– Innovatie
– Kwaliteit
– Reputatie
– Transparantie
– Partnerships