People

De mens centraal

ARTEX MVO

Duurzame ontwikkeling.

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Mens centraal. Medewerkers, consumenten vanuit een bredere scoop: de Samenleving. Bij People komen de volgende issues aan de orde: Arbeidsrechten en omstandigheden, Veiligheid, Maatschappelijke betrokkenheid en Discriminatie

Werken aan een veilig Artex

Alle medewerkers van Artex doorlopen het WAVA traject, een veiligheidsbewustzijnstraject.

Artex werknemers worden bewust gemaakt van de veiligheidsrisico’s welke men kan lopen intern bij Artex maar ook extern, in zijn of haar privé leven. Er komen diverse voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aanbod.

Het WAVA-traject is opgedeeld in 6 onderdelen:

 

  • Ergonomie
  • Geluid
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Intern transport
  • Gevaarlijke stoffen
  • Melden van gevaarlijke situaties

Tijdens deze sessies wordt aan de werknemers (soms confronterend met eigen gedrag…) getoond dat iedereen dagelijks risico-afwegingen maakt. Artex probeert daarmee een dialoog op te starten waarbij men elkaar durft aan te spreken op onveilig gedrag. Waarbij men leert om risico’s te herkennen, oplossingen te vinden en of veiligheidshandelingen op te stellen. Artex streeft naar een meldcultuur in plaats van struisvogelgedrag.

Uiteindelijke doel is om met elkaar een veilige werk- c.q. leefomgeving te creëren, zodat onder andere bedrijfsongevallen voorkomen of verminderd kunnen worden.
Werken aan duurzame inzetbaarheid.

Artex besteedt aandacht en zorg aan gezond leven en werken en heeft daartoe ‘Werken aan duurzame inzetbaarheid’ geïntroduceerd. Afgelopen jaar is Artex gestart met een zogeheten nul-meting onder haar medewerkers (BRAVO inventarisatie). Deze inventarisatie was vrijwillig en vrijblijvend.

Wat verstaan we eigenlijk onder een gezonde leefstijl? BRAVO staat voor de volgende vijf leefstijlthema’s: meer Bewegen, stoppen met Roken, matig gebruik van Alcohol, gezonde Voeding, en voldoende Ontspanning. Preventie van overgewicht sluit nauw aan bij de BRAVO thema’s Beweging en Voeding.

Een onafhankelijke Arbo verpleegkundige voerde desgewenst een preventief consult uit bovendien werd een enquête betreffende fysieke beweging en werkbeleving afgenomen.

Aan de hand van genoemde pijlers volgde een individuele, persoonlijke rapportage door de bedrijfsarts waarna Artex en medewerker samen gewenste vervolgacties konden bepalen.

Bij een vervolgactie moet je denken aan een voedingsclinic, (korting op) sportabonnement, bewegingsclinic, etc. Een concrete op- lossing voor één van onze medewerkers bleek een aangepaste fiets om de afstanden binnen Artex beter te kunnen overbruggen. De komst van de fiets is gerealiseerd door de samenwerking van teamleider, bedrijfsarts en UWV. Een mooi voorbeeld van duurzame inzetbaarheid!

Werken aan talent

Artex biedt gedreven innovatieve talenten binnen de organisatie extra mogelijkheden om te leren.

Uitgangspunt is steeds dat er een team van professionals intern wordt getraind. Het team wordt geïnspireerd, gemotiveerd en begeleid op het gebied van zijn of haar eigen ontwikkeling binnen de organisatie en functie. Daarnaast levert het team een bijdrage door projecten op te pakken die belangrijk zijn voor Artex. Onder begeleiding van een coach voert het team projecten uit en krijgen de teamleden kans om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en van elkaar te leren.

Stage & afstuderen

Artex biedt volop mogelijkheden voor stagiaires en afstudeerders in de vorm van gecombineerde werk/leerprogramma’s, stage- en afstudeeropdrachten voor verschillende richtingen in ons bedrijf.

Studenten werktuigbouwkunde, elektrotechniek, textiel of technische bedrijfskunde. Maar ook met de opleidingen administratief medewerker, informatica, personeel & arbeid of bedrijfseconomie kun je goed bij ons terecht.
Staat jouw ideale opdracht er niet bij? Geen probleem, we bieden alle ruimte om zelf mee te denken over de invulling van je stage of afstudeeropdracht. Stuur ons een bericht met je motivatie en we informeren je snel over de mogelijkheden!