Profit

Winst is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf.

ARTEX MVO

Duurzame ontwikkeling.

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

De 3e P, de Profit of ook wel winst genoemd, is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. het kan ook om de verbetering van kennis of kwaliteit zijn bijvoorbeeld. Of de reputatie en de marktpositionering is veranderd. Als de winst maar voor langere termijn is kun je het duurzaam noemen.

Afval

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het tot een minimum beperken van afval, heeft ook Artex met afval te maken.

Door afdeling inkoop wordt slimmer (c.q. kleiner) ingekocht, waardoor risico van afval wordt voorkomen. De laatste jaren is bijvoorbeeld de ruwdoekwerkvoorraad met 25% afgenomen.

Artex hanteert steeds meer het JIT-systeem (Just in Time: levering en productie zodanig op elkaar afstemmen dat voorraad tot een minimum beperkt blijft).
Daarnaast zijn alle artikelen onderworpen aan een onderzoek. Onderzocht is of het (technisch) mogelijk was om de seriegroottes te verkleinen. Dit resulteerde bij circa 30% van de artikelen in een minimaal gehalveerde voorraad qua seriegrootte.
Uiteraard heeft dit positieve gevolgen voor de hoogtes van (eind)voorraden, en uiteindelijk in minder afval na einde looptijd artikel.

Bovendien is Artex een samenwerking aangegaan met verschillende bedrijven en scholen, om samen te werken aan een oplossing voor hergebruik van verhard materiaal. Saxion, Oicam, TU delft en Summa College werken mee in dit ‘Re-use project’ waar de focus ligt op, de ontwikkeling van nieuwe producten gemaakt van afvalmateriaal.

Recycle

Vanuit de groene gedachte en in het kader van duurzaam ondernemen heeft Artex een aantal initiatieven ontplooit en ondersteunt waarbij knipafval een nieuw leven krijgt.